20 października 2020

XXV ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH i transparentność działań tylko dla wybranych

3 min read

3 kwietnia 2019 r. (środa) w Warszawie w Airport ( czyt. Erport) Hotel Okęcie, przy ulicy ul. 17 Stycznia 24 odbyło się XXV ZGROMADZENIE OGÓLNEGO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH w którym udział wziął przedstawiciel Zarządu Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Podczas  Zgromadzenia Ogólnego przedłożono projekt uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 52 i 53 ustawy o rachunkowości. Zgromadzenie to połączone było z organizacją uroczystego jubileuszu XX-lecia Związku Powiatów Polskich.

Obrady trwały od godziny 13-stej do 19-stej, tuż po nich odbyła jubileuszowa gala. Spotkanie zaplanowano na dwa dni, ale jak wynika z informacji, która nadesłało do nas starostwo ( a musimy używać trybu przypuszczającego, ponieważ kluczowe informacje nie są udostępniane mediom), nasi przedstawiciele byli prawdopodobnie tylko jeden dzień.

Plan spotkania

13:00 – 19:00 Obrady plenarne (część I)

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu ZPP.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Powołanie prezydium i komisji (mandatowej, uchwał i wniosków) oraz zespołu obliczającego głosy.
 5. Wystąpienia gości.
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania budżetu ZPP za rok 2018.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdania.
 8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
 10. Przedstawienie projektu budżetu ZPP na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na rok 2019.
 12. Przedstawienie założeń do programu działania Związku na rok 2019.
 13. Dyskusja programowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do programu działania ZPP na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZPP.
 16. Wystąpienia programowe gości.
 17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez Delegatów propozycji stanowisk.
 18. Dyskusja i przyjęcie stanowisk.

2100 – 2145 Uroczysta Gala Jubileuszowa

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok oraz uhonorowań związanych z 20-leciem Związku Powiatów Polskich.

***

4 kwietnia 2019 r. (czwartek)

900 – 1200 Obrady plenarne (część II)

 1. Panel dyskusyjny dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – wystąpienie Prezesa NFZ.
 3. Dyskusja dotycząca spraw bieżących istotnych dla powiatów.
 4. Zamknięcie obrad XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

***

Użyteczna informacja dla mieszkańców.

W tym roku zarząd powiatu będzie po raz pierwszy zobowiązany do przedłożenia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przepisy niezbyt precyzyjnie wskazują, co miałoby się znaleźć w raporcie oraz jaki ma być poziom szczegółowości tego dokumentu. Dlatego Związek Powiatów Polskich z myślą o swoich Członkach opracował wzór dokumentu.

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła do samorządowych ustaw ustrojowych wiele nowych rozwiązań.

Jedną z istotniejszych nowości jest instytucja raportu o stanie JST. Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym co roku – do dnia 31 maja – zarząd powiatu musi przedstawiać radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport ma być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady powiatu. Dokument ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy (którzy mogą być mniej zorientowanych w działalności powiatu), dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z samorządów powiatowych, eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali wzór raportu. Niestety, taki dokument wysyłany jest indywidualnie na wskazany adres, wyłącznie powiatom/miastom na prawach powiatu będących Członkami ZPP.

Co jest z tą transparentnością władzy?


(mrf.)

Źródło: zpp.pl

Fot. tokis.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook