XXV ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH i transparentność działań tylko dla wybranych

3 kwietnia 2019 r. (środa) w Warszawie w Airport ( czyt. Erport) Hotel Okęcie, przy ulicy ul. 17 Stycznia 24 odbyło się XXV ZGROMADZENIE OGÓLNEGO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH w którym udział wziął przedstawiciel Zarządu Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Podczas  Zgromadzenia Ogólnego przedłożono projekt uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 52 i 53 ustawy o rachunkowości. Zgromadzenie to połączone było z organizacją uroczystego jubileuszu XX-lecia Związku Powiatów Polskich.

Obrady trwały od godziny 13-stej do 19-stej, tuż po nich odbyła jubileuszowa gala. Spotkanie zaplanowano na dwa dni, ale jak wynika z informacji, która nadesłało do nas starostwo ( a musimy używać trybu przypuszczającego, ponieważ kluczowe informacje nie są udostępniane mediom), nasi przedstawiciele byli prawdopodobnie tylko jeden dzień.

Plan spotkania

13:00 – 19:00 Obrady plenarne (część I)

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu ZPP.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Powołanie prezydium i komisji (mandatowej, uchwał i wniosków) oraz zespołu obliczającego głosy.
 5. Wystąpienia gości.
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania budżetu ZPP za rok 2018.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdania.
 8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
 10. Przedstawienie projektu budżetu ZPP na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na rok 2019.
 12. Przedstawienie założeń do programu działania Związku na rok 2019.
 13. Dyskusja programowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do programu działania ZPP na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZPP.
 16. Wystąpienia programowe gości.
 17. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez Delegatów propozycji stanowisk.
 18. Dyskusja i przyjęcie stanowisk.

2100 – 2145 Uroczysta Gala Jubileuszowa

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok oraz uhonorowań związanych z 20-leciem Związku Powiatów Polskich.

***

4 kwietnia 2019 r. (czwartek)

900 – 1200 Obrady plenarne (część II)

 1. Panel dyskusyjny dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Strategia Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – wystąpienie Prezesa NFZ.
 3. Dyskusja dotycząca spraw bieżących istotnych dla powiatów.
 4. Zamknięcie obrad XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

***

Użyteczna informacja dla mieszkańców.

W tym roku zarząd powiatu będzie po raz pierwszy zobowiązany do przedłożenia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przepisy niezbyt precyzyjnie wskazują, co miałoby się znaleźć w raporcie oraz jaki ma być poziom szczegółowości tego dokumentu. Dlatego Związek Powiatów Polskich z myślą o swoich Członkach opracował wzór dokumentu.

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła do samorządowych ustaw ustrojowych wiele nowych rozwiązań.

Jedną z istotniejszych nowości jest instytucja raportu o stanie JST. Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym co roku – do dnia 31 maja – zarząd powiatu musi przedstawiać radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport ma być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady powiatu. Dokument ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy (którzy mogą być mniej zorientowanych w działalności powiatu), dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z samorządów powiatowych, eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali wzór raportu. Niestety, taki dokument wysyłany jest indywidualnie na wskazany adres, wyłącznie powiatom/miastom na prawach powiatu będących Członkami ZPP.

Co jest z tą transparentnością władzy?


(mrf.)

Źródło: zpp.pl

Fot. tokis.pl

Next Post

e - aktywni, natychmiast skorzystaj z darmowej okazji!

pt Kwi 5 , 2019
Realizacja projektu trwa w Tucholi, jest skierowany właśnie do Ciebie! Prócz darmowej wiedzy otrzymujesz przydatne prezenty, nie zwlekaj, zapisz się natychmiast, drugi raz taka okazja nieprędko się powtórzy!

Dla zainteresowanych

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook