23 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

23 października 2020 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXV z dnia 25 września 2020 r.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

9. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na 2021 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji programu 60. Dni Borów Tucholskich.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

17. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne.      


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook