25 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XXVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 15.03.2013 r. o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego przy ulicy Pocztowej 7 w Tucholi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 11. Strategia rozwoju powiatu.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia „Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia „Technikum nr 2 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z ulic miasta Tuchola.
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny (2415kB)  

(red)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook