28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVI sesja Rady Gminy Śliwice

2 min read

Zbliża się XXVI sesja Rady Gminy Śliwice, nasza redakcja weźmie w  niej udział.

XXVI sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 02.02.2017 r. o godz.9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i klas gimnazjum do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez gminę Śliwice,

b) przyjęcia Strategii rozwoju gminy Śliwice na lata 2017-2024,

c) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

d) zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach, znajdującej się w Śliwiczkach,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

g) zmiany nazw ulic,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017 rok,

i) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

Materiały sesyjne

___________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook