2 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

28 października br. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7   rozpocznie się XXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego.


Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z  XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny o sytuacji i problemach osób niepełnosprawnych.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 9. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2015/2016.
 10. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Obsługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi ” oraz nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
 18. Stowarzyszenie Via Natura i jego działalność na rzecz stypendystów – absolwentów ponadgimnazjalnych szkół powiatowych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.
___________________
(red.)
BiP tucholski
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook