6 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVIII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego będzie kolidowała z sesją miejską!

2 min read

To pewne, bo właśnie na ten dzień przeniósł sesję pan Burmistrz w związku z wizytą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Zatem, będziemy mieli dwie sesje  w dwóch różnych jednostkach,  w dodatku tego samego dnia!

Mieszkańcy, którzy chcący wziąć udział w obu sesjach obejdą się smakiem, oczywiście nie pierwszy już raz. Kolizje sesyjne zdarzały się również wcześniej i to z mniej błahych powodów.

25 listopada br. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7   rozpocznie się XXVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołów z  XXVI, XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 7.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020 oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020.
 9. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
  1.  Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
  2.  Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  3.  Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 411/1, obręb Klonowo, gmina Lubiewo, pod drogę powiatową nr 1036C.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Prezentacja Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.
___________________
(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook