27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXX SESJA RADY POWIATU JUŻ WKRÓTCE!

3 min read

Już za kilka dni czeka nas kolejna, trzydziesta już sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że będzie jedną z ważniejszych. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia w niej udziału, za naszym pośrednictwem. Planujemy obszerną relację z tego wydarzenia.

Materiał informacyjny na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20.09.2013 r.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2013
 7. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Składanie zapytań i interpelacji.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2013 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2013r.
 12. Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 .
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o. o. w Charzykowach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie sesji.
(red.)
materiały BiP
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook