13 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXX sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 19.12.2016 r!

2 min read
XXX sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1.  Otwarcie sesji.
  2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
  3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4.  Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
  5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
  6.  Składanie zapytań i interpelacji.
  7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.
  8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017:
a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2017.           10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

             Tucholskiego na 2017 r.
      11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.                               12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z
             Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i
             społeczną  oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.
      13.  Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu
             Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
      14.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
      15.  Wnioski i oświadczenia radnych.

      16.  Zamknięcie sesji.

____________________
(red.)
Fot. markets.info.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook