2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Z NASZEJ POCZTY: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

5 min read

Aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa”

Julek Słowacki

_________________________________

Otrzymaliśmy takie oto zaproszenie:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa dnia 17.10.2012 roku na godz. 11: 00 do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 08 na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Program

11:00 – 11:30                         Rejestracja uczestników

 

11:30 – 12:00 ·Informacje o projekcie

Andrzej Kubiak, Koordynator ds. form wsparcia

 

12:00 – 12:20 ·Informacje o rekrutacji – zasady, Sylwia Suwała, psycholog

 

12: 20– 13:00·Sens aktywizacji zawodowo- społecznej,

zatrudnianie osób niepełnosprawnych na przykładach,

Karolina Bartoszewicz, Doradca zawodowy

13: 00 – 13:30 ·Warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych,

działania na rzecz beneficjentów Projektu,

Sylwia Suwała, psycholog

 

13: 30 – 14:00·Przerwa kawowa

 

14: 00 – 15:00···Dyskusja

 

15:00   Konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym i specjalistą ds. współpracy z pracodawcami

 

Ciekawa inicjatywa, ale poznamy bliższe informacje…

 

Biuro projektu Caritas Polska przy Caritas Diecezji Bydgoskiej już czwarty rok realizuje projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Aktualnie rozpoczęły się działania trzeciej edycji, których celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w ich rozwoju zawodowym. Projekt umożliwia uczestnikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a nawet uzyskanie zatrudnienia.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności (lub równoznaczny) w powiązaniu z uszkodzeniem narządu ruchu (tj. symbol w orzeczeniu N lub R, albo zaświadczenie lekarskie potwierdzające utrudnienia związane z poruszaniem się). Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

 

Osoby z niepełnosprawnością, które wezmą udział w projekcie, otrzymają kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze, służące rozwijaniu ich aktywności społeczno-zawodowej. Zapewnione jest również poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe, zarówno w formie indywidualnych konsultacji, jak i warsztatów grupowych. Dzięki nim uczestnicy rozwiną swoje kompetencje społeczne, umiejętności pożądane przez pracodawców oraz nauczą się efektywnie poszukiwać zatrudnienia.

 

W projekcie organizowane są szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje, natomiast zdobycie doświadczenia zawodowego umożliwiają proponowane staże oraz indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy. Można również uzyskać pomoc w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w formie opłaty czesnego i zakupu podręczników.

Uczestnikom projektu zapewniana jest pomoc asystenta oraz transport na proponowane zajęcia.  Istnieje również możliwość zakupu sprzętu, ułatwiającego osobom z niepełnosprawnością aktywizację społeczno-zawodową (np. laptop, oprogramowanie, specjalistyczne przyrządy). Podczas całego udziału w projekcie uczestnicy mogą korzystać z pośrednictwa pracy oraz konsultacji indywidualnych, m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, fizjoterapeutą.

 

Do udziału w projekcie zachęcane są nie tylko osoby z niepełnosprawnością, lecz także ich opiekunowie i osoby z najbliższego otoczenia. Opiekunowie mają bardzo duży wpływ na podejście do życia swoich podopiecznych, a poprzez uczestnictwo w działaniach projektu mogą uzyskać wiedzę, w jaki sposób motywować i wspierać osoby z niepełnosprawnością w ich rozwoju zawodowym. Opiekunom udzielane jest również wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z trudnymi i stresogennymi sytuacjami.

 

Kolejnym celem projektu jest promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  Biuro przy Caritas Diecezji Bydgoskiej zaprasza do kontaktu i współpracy pracodawców, zainteresowanych poznaniem prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych i wynikających z tego korzyści – również finansowych.

 

Aż wreszcie…

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje partnerski projekt systemowy: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.

 

Biuro projektu w Caritas Diecezji Bydgoskiej zaprasza do udziału w projekcie zainteresowane osoby niepełnosprawne wraz z osobami z ich najbliższego otoczenia.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: bydgoszcz@sprawni.caritas.pl pod nr tel. 52 371 67 21 wew. 28 oraz w siedzibie Biura: Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 w Bydgoszczy.

 

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową które:

A1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, niezależnie od kodu niepełnosprawności (w tym przypadku powinni posiadać zaświadczenie od lekarza potwierdzające istnienie niepełnosprawności ruchowej),

 

Lub

 

A2) posiadają orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z oznaczonym kodem R lub N (lub równoważne), jednocześnie legitymując się zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym współwystępowanie dwóch lub więcej obszarów niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona)

 

Oraz

 

B) są osobami niepozostającymi w zatrudnieniu w chwili przystąpienia do projektu, niewykonującymi pracy zarobkowej,

 

C) chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 16 rok życia, do 59 roku – w przypadku kobiet i 64 roku życia – w przypadku mężczyzn

 

W ramach projektu można skorzystać z:

 

– szkoleń podnoszących kwalifikacje

– szkoleń zawodowych

– staży rehabilitacyjnych

– indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy

– wsparcia w kontynuacji nauki (opłata czesnego, zakup podręczników)

– pomocy w zakupie sprzętu umożliwiającego podjęcie pracy lub kontynuację nauki

– warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

– warsztatów motywacyjno – aktywizujących

– warsztatów promujących aktywność społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych

– konsultacji indywidualnych m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, fizjoterapeutą.

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem bydgoszcz@sprawni.caritas.pl, pod nr tel. 52 371 67 21 wew. 28 oraz w siedzibie Biura: Caritas Diecezji Bydgoskiej u. Cienista 2 w Bydgoszczy.

 

Ilość miejsc w projekcie ograniczona.

 

Rekrutację prowadzą także regionalne Biura Projektów Caritas Polska, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Serdecznie zapraszamy!

 

________________________________

 

Oczywiście, trzymamy kciuki za powodzenie tych wszystkich, którzy skorzystają na tym swoistym szkoleniu, my jednak obawiamy się, że pokonanie bariery wejścia do budynku Starostwa Powiatowego, będzie nie do przebycia, no chyba, że urzędnicy ustawią się w kolejce, by służyć pomocą wszystkim poszkodowanym przez los, którzy zechcą wziąć w tym spotkaniu udział, ale to przecież ich obowiązek?

 

Redakcja TOKiS – PRESS pozwoliła sobie skorygować wszystkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne, które wkradły się do tej „odezwy”. Mamy nadzieję, że prelegenci będą bardziej sprawni od tych, którzy przygotowują do publikacji podobne oferty, a których treść zrozumiała jest chyba wyłącznie ludziom, cieszących się zdobytym doktoratem nauk humanistycznych.

 

(red)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook