11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zabiegają o dobre rozwiązania w transporcie publicznym

2 min read

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy dziś (27 lutego) w Warszawie w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – najważniejszego forum debaty i uzgodnień w kwestiach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i polityki państwa wobec samorządów. Reprezentujący w tym gremium Związek Województw RP gospodarz naszego województwa wnosi pod obrady cztery ważne zagadnienia. Chodzi m.in. o wezwanie rządu do przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

„Brak [takiej] regulacji (…) powoduje m. in. coraz bardziej powszechne zjawisko likwidacji kolejnych linii autobusowych oraz wycofywanie kursów. (…) Ostateczny kształt [ustawy powinien] (…) w sposób jasny i klarowny wskazywać organizatorów transportu wraz z ich kompetencjami oraz zapewniać dodatkowe źródła finansowania przewozów użyteczności publicznej” – czytamy w uzasadnieniu dotyczącym konieczności zajęcia przez komisję stanowiska wobec prac nad nowelą prawa o publicznym transporcie zbiorowym. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla w nim, że przyjęta ustawa powinna wyposażać samorządy w instrumenty pozwalające na taką regulację rynku, jaka pozwoliłaby na pełne zabezpieczenie potrzeb transportowych mieszkańców.

 

Wniosek marszałka Całbeckiego dotyczy też: postulatu przejęcia przez administrację rządową odpowiedzialności za finansowanie obsługujących regionalne porty lotnicze służb ratowniczo-gaśniczych i ochrony lotnictwa; zmian prawnych pozwalających na zatrudnianie menedżerów na stanowiskach kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy (obecnie mogą je obejmować wyłącznie lekarze); spraw związanych z określaniem kategorii obwodów łowieckich (chodzi o wydłużenie czasu na przygotowanie uchwał sejmików województw wdrażających nowe prawo łowieckie).

 

Rządowo-samorządowa Komisja Wspólna zajmuje się dziś także m. in. projektem polityki ekologicznej państwa 2030, rządowym programem ograniczania zanieczyszczeń powietrza i projektem nowego prawa zamówień publicznych, a także projektem nowelizacji ustawy regulującej transport odpadów.

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawowym gremium wypracowującym wspólne rządowo-samorządowe stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obecny skład strony samorządowej został odnowiony po wyborach samorządowych 2018. Drugim przedstawicielem Związku Województwa RP jest marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.


kujawsko-pomorskie.pl

Fot. tokis.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook