25 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zamiast skutecznej pomocy jest apel! XXXVI sesja sejmiku województwa

4 min read

Im szybciej rozpędzone zostanie to towarzystwo, tym lepiej, odpartyjnienie samorządów to klucz do sukcesów, również powiatu tucholskiego. Istnieje pilna potrzeba wymiany wszelkich elit, z tych zasiedziałych przy żłobie, na te, które wywodzą się ze społeczności i to bez zaplecza „polit – biura” spod znaków PO, PiS, czy innych szkodników. Proces ogłupiania społeczeństwa trwa od niepamiętnych czasów, już wkrótce będzie okazja, by to zmienić. Jak to powiada główny trefniś i kosmopolita mediów, pan Cejrowski? „Wszyscy WON!” Trudno przynajmniej w tej materii się z nim nie zgodzić. Póki co, stracimy odrobinę wolnego czasu na streszczenie tego, co wydarzyło się w Toruniu, podczas kolejnej, nudnej sesji sejmiku.

Zanim przystąpiono do realizacji merytorycznej części XXXVI sesji, zarząd województwa i radni podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Franciszkowi Złotnikiewiczowi.

Funkcję dyrektora KPZMiUW pełnił od początku 2011 r., przedtem w latach 2008–2010 był członkiem zarządu województwa. Sejmik przyjął apel w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

 

Jednym z najważniejszych punktów sesji było uchwalenie Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program ochrony środowiska stanowi podstawę zarządzania środowiskiem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest on dokumentem spajającym wszystkie inne dokumenty i działania dotyczące ochrony środowiska i przyrody w naszym regionie.

 

Przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Decyzja sejmiku umożliwi przekazanie projektu do uzgodnienia gminom i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W najbliższych latach zostaną podjęte prace nad podobnymi aktami prawnymi dotyczącymi pozostałych obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach tzw. funduszu drzewkowego, czyli rekompensaty ekologicznej na terenach gmin, gdzie została wybudowana autostrada A1, zostanie udzielona pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski.

 

Podczas sesji radni województwa podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 16 szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Zmiany te są spowodowane koniecznością dostosowania szkół podległych marszałkowskiej administracji do nowej struktury szkolnictwa, wprowadzonej ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Czytelnicy z toruńskiego Rubinkowa mogą spodziewać się podniesienia standardu funkcjonowania filii Książnicy Kopernikańskiej w tej dzielnicy. Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Dzięki temu Filia nr 16 będzie mogła zostać przeniesiona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Raszei 1. Dotychczas filia znajdowała się w pawilonie handlowym na piętrze, gdzie nie było windy, co stanowiło spore utrudnienie dla osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki. Mała powierzchnia nie pozwalała też na właściwe rozmieszczenie księgozbioru.

 

Radni zapoznali się także z informacją o działalności spółek własnych województwa za rok 2016 oraz wysłuchali podsumowania działań realizowanych w 2016 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Aura w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza mieszkańców naszego regionu i nie daje zapomnieć o problemach. Najbardziej dotknięte podczas sierpniowej nawałnicy powiaty województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze długo będą porządkowały lasy i pola, a także odbudowywały zniszczoną infrastrukturę. Sytuację dodatkowo utrudniają obfite opady, które powodują, że część rolników nie może na swoich polach wykonywać żadnych prac ani zabiegów agrotechnicznych, przez co nie są w stanie dochować terminów zasiewów stosownych poplonów w ramach tzw. zazieleniania. Żeby uchronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, sejmik na sesji w dniu 25 września podjął stanowisko, w którym zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów i terminów zazieleniania.

 


(red.)

http://kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook