27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zamieszanie wokół kart parkingowych – kompendium wiedzy

3 min read

30 listopada 2014 r. stracą ważność funkcjonujące obecnie karty parkingowe. Nowe wydawane będą na maksymalnie 5 lat, zwalniać będą z opłat za dojazd do większości budynków, a nieuprawnione korzystanie z nich grozić będzie karą nawet 2 tys. zł grzywny. Na posiedzeniu sejmowej podkomisji nadzwyczajnej 20 czerwca 2013 r. przedstawiono finalną wersję projektu zmian przepisów o karcie parkingowej.

UWAGA – 30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nowe karty są wydawane od 1 lipca.

Najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad wydawania kart parkingowych:

  • używane dotąd karty tracą ważność 30 listopada 2014
  • nowe karty są wydawane od 1 lipca 2014
  • organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą (po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej) na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do korzystania z karty parkingowej.

Komu przysługuje karta parkingowa?

  1. Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  2. Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  3. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wraz ze wskazaniem, określonym w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki w zakresie określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.6), że orzekany spełnia przesłanki uprawniające do uzyskania karty parkingowej,

z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych – karta parkingowa wydawana będzie na podstawie tego orzeczenia.

Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.


KARTA PARKINGOWA DLA INSTYTUCJI

Karta będzie wydawana także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się. Karta parkingowa wydawana będzie za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę.

Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.


WARTO WIEDZIEĆ!
Od 1 stycznia 2014 r. osoby nieuprawnione, które posługują się kartą parkingową (np. używają karty wystawionej na osobę zmarłą lub inną osobę) mogą zostać ukarane karą w wysokości 2 tys. zł.

__________________________

(red.)

Podstawa: http://www.torun.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook