21 października 2020

Zanim Komorowski sprzeda Lasy Państwowe Sejm przyjął ustawę krajobrazową

2 min read
Ważny krok w kierunku wprowadzenia w Polsce prawnych regulacji ochrony ładu przestrzennego dokonany – w piątek (20 marca) Sejm przyjął uznawaną za rewolucyjną prezydencką ustawę krajobrazową, dającą wojewódzkim i gminnym samorządom prawne narzędzia panowania i interwencji w tej sferze.
Teraz dokument trafi do Senatu. Marszałkowska administracja województwa kujawsko-pomorskiego od początku aktywnie wspiera tę inicjatywę legislacyjną prezydenta Bronisława Komorowskiego, współdziałała także przy jej tworzeniu.
 –
– Uchwalenie ustawy przez Sejm to duży sukces. Będziemy konsekwentnie zabiegać, by regulacje prawne ostatecznie objęły także kwestie pojawiania się w przestrzeni obiektów stanowiących dominanty krajobrazowe. Nie ma żadnych powodów, by akurat te sprawy zostały spod regulacji wyjęte. Krajobraz jest ważnym dobrem publicznym, wpływającym istotnie na jakość życia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ustawa nakłada na samorządy wojewódzkie obowiązek przeprowadzania audytów krajobrazowych (co najmniej raz na 20 lat), w których miedzy innymi zostaną wskazane obszary chronionego krajobrazu (obszary priorytetowe) oraz kształt i zakres tej ochrony (wysokość i forma architektoniczna zabudowy, ewentualnie stosowanie lokalnych materiałów i konieczność nawiązania do tradycji). Konsekwencją audytów wojewódzkich będą, przygotowywane ściśle na podstawie zawartych w nich wytycznych, przyjmowane przez gminy uchwały urbanistyczne, określające między innymi lokalnie maksymalną wysokość zabudowy, a także miejsca umieszczania i sposób ekspozycji reklam. Nowe prawo da gminom także możliwość wprowadzania opłat od wszystkich umieszczanych w przestrzeni publicznej reklam.

W trakcie prac w komisjach sejmowych do pierwotnego prezydenckiego projektu ustawy wprowadzono zmiany. Najistotniejszą z nich jest rezygnacja z wprowadzenia prawnej kategorii „dominanty przestrzennej” (chodzi o wysokie i wielkokubaturowe obiekty, na przykład wieżowce czy maszty elektrowni wiatrowych).

Teraz ustawa trafi do Senatu, który może ją przyjąć bez zmian, wnieść poprawki lub w całości odrzucić. W dwóch ostatnich przypadkach ustawa wróci do Sejmu, który senacki werdykt będzie mógł przyjąć lub odrzucić. Na końcu ścieżki legislacyjnej jest podpis głowy państwa i publikacja w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis* wyniesie w tym przypadku 3 miesiące.
____________________
(red.)
*termin prawniczy oznaczający okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook