20 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ze względów finansowych powstanie aglomeracja Tuchola! XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

SONY DSC

19 kwietnia 2017r. – środa w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza  sesji.
  4. Składanie wniosków i interpelacji.
  5. Złożenie oświadczenia dotyczącego podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Tucholi wyrażonego w uchwale Nr XXXIII/236/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola.
  6. Wolne wnioski.
  7. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie.

Uzasadnienie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej wyrażonego w uchwale nr XXXIII/236/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola.

Burmistrz Tucholi wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o utworzenie aglomeracji Tuchola, który skutkować będzie zmianą obszaru i granic Aglomeracji Tuchola wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 98/2006 z dnia 3 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Nr 115, poz. 1724). Po pozytywnej weryfikacji projektu planu aglomeracji Tuchola do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi wpłynął wniosek Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola.
Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Prawo wodne aglomerację wyznacza Sejmik Województwa w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zaopiniowaniu przez zainteresowane gminy. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Tuchola umożliwi pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W dniu 31 marca 2017r. Rada Miejska w Tucholi podjęła uchwałę nr XXXIII/236/17 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola, jednakże z uwagi na konieczność zmian w załączniku graficznym w uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, niezbędne jest złożenie przez Radę Miejską w Tucholi oświadczenia o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w przedmiotowej uchwale. Z uwagi na powyższe złożenie oświadczenia w proponowanym brzmieniu jest zasadne.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook