22 października 2020

ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY PRZEZ PRACODAWCĘ? WPIERW POMYŚL, A POTEM ZARYZYKUJ!

2 min read

Masz możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację do 31 tys. złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.Oczywiście, pozostaje pytanie…, która nisza nie została jeszcze zapełniona? To najważniejszy fragment długiej drogi do sukcesu, albo… kompletnej klapy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Osoba ubiegająca się o dotację musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

  1. wiek: 18-64 lat,
  2. zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  3. utrata pracy od 1.10.2014 r. lub przebywanie na okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
  4. zwolnienie z jednej z poniższych przyczyn:
  • zwolnienie grupowe,
  • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
  • redukcja etatów,
  • przyczyny ekonomiczne,
  • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
  • likwidacja zakładu pracy.

Kandydaci, którzy złożą wniosek rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do projektu, wezmą udział w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i doradztwie.

Kolejny etap stanowi nabór biznesplanów.

Osoby, które złożą najlepsze biznesplany otrzymają dotację (średnia wartość dotacji to 31 tys. zł) i dodatkowo zyskają wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 m-y prowadzenia działalności (do 900 zł /m-c na opłaty związane z prowadzoną firmą).

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Wnioski rekrutacyjne należy składać w terminie od 04.03.2015r. do 18.03.2015 r.  (osobiście, pocztą lub kurierem) w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300, w godz. 8.00-16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

ZE WZGLĘDU NA UZUPEŁNIAJĄCY CHARAKTER NABORU LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC WYNOSI 4.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych opublikowane zostaną na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8.lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

__________________

(red.)

tucholski.pl

t

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook