27 października 2020

Związek Powiatów Polskich ma jasną wizję przyszłości?

2 min read

Równocześnie z wprowadzeniem w życie (w ramach reformy ustrojowej państwa) samorządu powiatowego (1998 r.), środowisko samorządowe rozpoczęło działania na rzecz utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji powiatów i miast na prawach powiatu. Realia, z jakimi przyszło się mierzyć nowo powstałym jednostkom samorządu terytorialnego, związane ze sposobem przekazanych zadań, stanem otrzymanej infrastruktury technicznej poszczególnych instytucji oraz systemem finansowania, potwierdziły obawy, że powiaty czeka bardzo trudna i długotrwała walka o obronę zarówno swojej tożsamości, jak i interesów społeczności lokalnych w nich zamieszkujących.

W środowisku samorządowym powszechnym stało się przeświadczenie o konieczności powołania takiej organizacji, która swym zasięgiem objęłaby terytorium całego kraju, a jednocześnie stała się reprezentatywnym „ciałem” dla wszystkich nowo powstałych samorządów powiatowych.

Wymienione główne cele Związek realizuje poprzez:

  • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
  • delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
  • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Podczas  XXV Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się  3-4 kwietnia w Warszawie ZPP przyjął szereg stanowisk w wielu palących kwestiach. W obradach udział wziął przedstawiciel powiatu tucholskiego, pan Zenon Poturalski.

w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
w sprawie finansowania systemu oświaty
w sprawie znaczenia dziedzictwa lokalnego dla rozwoju
w sprawie racjonalnego rozwoju e-administracji
w sprawie wynagradzania pracowników sektora publicznego
w sprawie wsparcia realizacji zadań powiatów w zakresie ochrony środowiska
w sprawie koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

(red.)

zpp.pl

Fot. tokis.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook