8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

10 milionów złotych dla zwalnianych i zagrożonych utratą pracy

2 min read
W piątek (25 października) ruszy nabór wniosków w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie o dofinansowanie projektów obejmujących wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W puli przeznaczonej do rozdysponowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest 10 milionów złotych.
Przedsięwzięcia realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement mogą dotyczyć między innymi:

  • szkoleń i poradnictwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pośrednictwa pracy,
  • staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • subsydiowania zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
  • bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i  umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę,
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy obejmujące finansowe wsparcie wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego  projektu),
  • jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Konkurs ogłaszany jest zgodnie z procedurą przyspieszonego wyboru projektów (tzw. szybkiej ścieżki), co oznacza, że o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku projektów, które spełnią minimalne wymogi formalne i merytoryczne). To warunki wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu szybkiego reagowania antykryzysowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór ruszy 25 października (od godziny 7.30) i potrwa do wyczerpania określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu.

Więcej informacji tutaj

(red.)
Fot. TOKiS – PRESS
UM – Toruń
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook