16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

20 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

2 min read

1361874718_kalendarzOgłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia „Reporter bez Granic” – w 1991 r. Nawiązuje bezpośrednio do ogłoszonego w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, na 3 maja Światowego Dnia Wolności Prasy.

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego, została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która rezolucją „Promowanie wolności prasy na świecie” z 1991 r., uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.

Dziennikarze korzystają z wolności prasy, zapewnionej im, m.in. przez Konstytucję RP z 1997r.

Ich działania urzeczywistniają prawo obywateli Rzeczpospolitej Polski do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Organy władzy państwowej mają obowiązek umożliwiać dziennikarzom nieskrępowaną pracę, bez względu na linię programową publikowanych materiałów i na ich tematykę. Ta kwestia nie dotyczy jednak konstytucyjnego zakazu rozpowszechniania treści rasistowskich, nazistowskich i komunistycznych. Jednocześnie owej wolności, nie mogą ograniczać osoby postronne (np. pracownicy poligrafii, drukarze, czy w twoim przypadku administratorzy serwisu internetowego).

Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej – również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, są obowiązane do udzielania informacji o swojej działalności. Wyżej wymienione podmioty mogą odmówić udzielenia informacji tylko w przypadku, gdy jej upublicznienie groziłoby ujawnieniem tajemnicy państwowej, czy zawodowej oraz innych tajemnic chronionych przez polskie prawo.

Zgodnie z zasadą wolności słowa, każdy obywatel ma prawo do udzielania informacji mediom. Osoby udzielające informacji środkom masowego przekazu nie mogą ponieść żadnych konsekwencji, o ile ich wypowiedź nie naruszała polskiego prawa.

Prawa dziennikarzy:
– możliwość uzyskiwania informacji,
– ochrona swoich danych osobowych,
– prawo do tajemnicy dziennikarskiej (z której jest zwolniony wyłącznie w przypadku, gdy materiał dotyczy niektórych przepisów Kodeksu karnego, lub informator zgodzi się na zwolnienie z tajemnicy).

Obowiązki dziennikarzy:
– służba społeczeństwu i państwu,
– kierowanie się etyką zawodową (Dziennikarski Kodeks Obyczajowy),
– rzetelność w przekazywaniu informacji, zwłaszcza zgodność z prawdą,
– ochrona swoich rozmówców i informatorów, w szczególności ich danych osobowych, jeśli osoby udzielające informacji poprosiły o ich nieujawnianie,
– autoryzacja (jeśli zażyczy sobie jej twój rozmówca.

Agnieszka Krizel

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook