26 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

20 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

30 maja 2016 r. – poniedziałek w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miejskiej.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XIX sesji.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie wniosków i interpelacji.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2015r.

1)Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał

2)Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu

3)Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

4)Informacja o stanie mienia jednostki – osobny materiał

5)Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

6)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Tuchola za 2015r.

7)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tuchola za 2015r.

9. Informacja o działalności kulturalnej w gminie Tuchola

1)Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury

2)Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

3)Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury

4)Informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi

5)Program obchodów 57 Dni Borów Tucholskich

10. Informacja o przygotowaniach reprezentacji Gminy Tuchola do udziału w finałach XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rio-Chełmno 2016”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia mienia do Spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tucholi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyłączenia z zarządzania sołectwa Raciąż składnika mienia komunalnego.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016r.

15. Wolne wnioski.

16. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

17. Sprawy bieżące.

18. Zakończenie.

 

Załączniki:

20.pdf

Data: 2016-05-18 08:47:15 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

 
 

zał 1 20160517150209333.pdf

Data: 2016-05-18 08:47:27 Rozmiar: 5.33M Format: .pdf Pobierz

 
 

zał 2 20160517150324144.pdf

Data: 2016-05-18 08:47:41 Rozmiar: 5.6M Format: .pdf Pobierz

________________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook