15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

2020+. Po pierwsze: rozwój społeczny

3 min read
Jak sprawić, by Kujawsko-Pomorskie stało się regionem silnym, dynamicznym, dobrze radzącym sobie z wyzwaniami współczesności? Kluczem jest między innymi rozwój społeczny, uznawany obecnie za jeden z głównych czynników prorozwojowych. Dlatego poświęcamy mu wiele miejsca w strategii województwa 2020+, naszym najważniejszym dokumencie planistycznym na najbliższe siedem lat.

– O sile regionów w największej mierze decydują obecnie przede wszystkim otwarte głowy, wiedza i umiejętności ich mieszkańców. Chodzi o kwalifikacje związane z wykształceniem,  umiejętności związane z posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami, umiejętność uczenia się i odnajdywania w gąszczu informacji, mobilność, otwartość, zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnego. Wysoki poziom rozwoju społecznego to także aktywność obywatelska, wrażliwość społeczna i poczucie wspólnoty, uczestnictwo w kulturze, poszanowanie środowiska. Chcemy sprawić, by nasze województwo szybko dołączyło w tej sferze do najlepszych europejskich regionów– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Podstawową musi być solidne wykształcenie. W strategii kładziemy duży nacisk właśnie na edukację – od powszechnego dostępu do nauczania na poziomie przedszkolnym, po właściwe przygotowanie zawodowe i kształcenie ustawiczne. Temu będą służyć zaangażowanie środków, programy i mechanizmy. Wśród planowanych przedsięwzięć są między innymi rozszerzenie regionalnego systemu stypendiów tak, by umożliwić zdobycie wykształcenia młodzieży z niezamożnych środowisk, szczególnie tej zdolnej, oraz kształcenie specjalistów stanowiących kadry dla rozwoju gospodarczego w segmencie tak zwanych inteligentnych specjalizacji, czyli wybranych dziedzin, na które zdecydowaliśmy się w rozwoju regionu postawić. Jednym z podstawowych efektów powinno być radykalne ograniczenie bezrobocia.

Podnoszeniu poziomu kompetencji służyć będą między innymi wprowadzenie regionalnych standardów nauczania, w których mocno zaakcentujemy nauki ścisłe, i regionalnych standardów dostępności usług społecznych; powiatowe centra wiedzy będące siecią służących uczniom i nauczycielom dobrze wyposażonych laboratoriów przedmiotowych; specjalistyczne centra nauki w największych miastach, oferujące znaczne poszerzenie szkolnych podstaw programowych; promocja i wsparcie kształcenia ustawicznego (przede wszystkim w dziedzinie wiedzy obywatelskiej, przedsiębiorczości, nauki i technologii, informatyki, świadomości i ekspresji kulturalnej). Tworzenie centrów wiedzy zostanie sfinansowane z unijnych środków pomocowych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Duże zmiany będą dotyczyć lokalnych placówek kulturalnych. Tu stawiamy między innymi na „orliki kultury”, czyli lokalne placówki rozwoju społecznego. „Orliki kultury”, powstające między innymi w oparciu o wiejskie świetlice, będą połączeniem miejsc spotkań z bibliotekami, ośrodkami kultury i lokalnymi izbami tradycji i pamięci, z silnym segmentem edukacyjnym i możliwością organizacji pewnych form usług opiekuńczych.

Zależy nam też na odbudowie znaczenia sportu amatorskiego i aktywnego modelu rekreacji. Służyć temu będą nie tylko kontynuacja zaawansowanego już programu budowy małej infrastruktury sportowej (sportowe „orliki”) i rekreacyjnej, ale także adresowany do szkół i społeczności lokalnych system zachęt na rzecz odbudowy rangi zajęć wychowania fizycznego, i to już od przedszkola. Chodzi o obowiązkowe lekcje wuefu, z nauką pływania włącznie, a także atrakcyjną ofertę bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt strategii rozwoju województwa tutaj. 

(red.)

Fot. Jacek Smarz

kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook