14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

25 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

25 listopada 2016r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.     

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród w konkursie „Mój Dom na Medal”.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Wybór sekretarza  sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Miejskiej.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXIV sesji.
 7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 8. Składanie wniosków i interpelacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 14. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres od listopada 2015r. do listopada 2016r.
 15. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchola.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na zakup laserowego miernika prędkości dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.
 20. Wolne wnioski.
 21. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zakończenie.

Załączniki

25.pdf

Data: 2016-11-15 14:27:20 Rozmiar: 845.4k Format: .pdf  Pobierz

______________
BiP Tuchoa
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook