19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

28 sesja Rady Miejskiej w Tucholi już w piątek!

2 min read

Tym razem nie od godziny dziewiątej, a od ósmej obradować będą radni miejscy.

Porządek dnia obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXVI i XXVII sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.
 9. Informacja o wykorzystaniu środków z odpisów amortyzacyjnych z mienia komunalnego wniesionego w formie aportu na rzecz  Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi, Spółka z o.o.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2012-2016”  za 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych powiększających wartość majątku podległych jednostek organizacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Tucholi.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2013-2022.
 17. Wolne wnioski.
 18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zakończenie.
Z materiałami sesyjnymi możemy się zapoznać w tym miejscu – http://www.bip.miasto.tuchola.pl/#Z2V0Q29udGVudCg2OTE2KQ==
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook