12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

32 Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

3 min read

Pozostajemy w klimatach powiatowych. Mamy spory postęp w odniesieniu do dat wydarzenia zwanego sesją RP, mianowicie zakończył się etap, w którym sesje Rady Miasta pokrywały się w dacie i czasie z sesjami Rady Powiatu. Mamy normalność i świetnie, zwłaszcza, że UMiG na wszelki wypadek i dużo wcześniej, przesłał do powiatu harmonogram sesji w ciągu całego 2013 roku.

Oczywiście nie może być wszystko cacy, dlatego wędrujemy sobie na wszelki wypadek do BIP – u ( wersja powiatowa) i czytamy o tym, że:

29 listopada 2013 r. o godz. 9.00 rozpocznie się XXXII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w sali 312 (III piętro) Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul.Pocztowa 7. 

Oczywiście bardzo się cieszymy, jednak zdecydowanie mniej z tego, co zawiera magiczny dopisek poniżej, kiedy „klikniemy” słynne „tutaj”.

.

\/

Tematyka sesji wraz z materiałami sesyjnymi znajduje się tutaj.

Zamiast materiałów sesyjnych co nam się wyświetla? 

Ano sentencja, która oczywiście jest słuszną, lecz w tym momencie powala czytelnika na kolana…

SERDECZNIE WITAMY
NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W TUCHOLI

    Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi są miejscem prezentacji działań i organizacji Rady Powiatu jako organu władzy uchwałodawczej, Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego powiatu oraz Starostwa Powiatowego, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego przebiegu działań podejmowanych przez powyższe organy oraz Starostę Tucholskiego jako podmiotu reprezentującego Powiat Tucholski na zewnątrz. Strona ta umożliwia też dostęp do podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu.   
A ni śladu po materiałach sesyjnych, cóż, musimy znowu „kombinować” sami, aby przekazać społeczeństwu pełnię informacji. 
Oto ona…
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:1    Otwarcie sesji.                     
2    Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                  
3    Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
4    Przyjęcie protokołu z  XXXI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                 
5    Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.               
6    Składanie zapytań i interpelacji                   
7    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.                      
8    Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.                     
9    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.               
10    Sprawozdanie z pracy Geodety Powiatowego i realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.                    
11    Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.                 
12    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.                    
13    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.                   
14    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.                    
15    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.                     
16    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.                   
17    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.                  
18    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.              
19    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                  
20    Wnioski i oświadczenia radnych. 
21    Zamknięcie sesji.   
Materiały do sesji : TUTAJ
Prowadzącemu witrynę powiatową wystawiamy tradycyjnie „1-nkę”, za opieszałość i nie liczymy na większe zmiany.
(mrf)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook