14 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

34 Sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read

XXXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 31 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2014 r. – podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście. 
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r. 
 11. Informacja o działalności DPS w Wysokiej w 2013 r. 
 12. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2013 r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice w celu określenia zasad realizacji zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Śliwice – Lińsk”. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji. 

Materiał informacyjny (1879kB) 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook