23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

35. sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

I ponownie mamy kolizję terminów. Już w najbliższy czwartek odbędą się dwie sesje: powiatowa, wyjazdowa w Śliwicach o czym już informowaliśmy oraz miejska. Pomimo obietnic, sytuacja ponownie ma miejsce.

           27 kwietnia 2017r. – czwartekw sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

 

Początek sesji o godz. 800.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXIII sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Tuchola.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi, w tym: informacja o dodatkach mieszkaniowych.
 10. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 11. Raport monitoringowy z wdrażania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2014-2018”.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola za 2016r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1664 położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy A. Janta – Połczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy A. Janta – Połczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 21. Oświadczenie w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
 22. Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2016 roku.
 23. Wolne wnioski.
 24. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Zakończenie.

Załączniki

35.pdf

Data: 2017-04-19 13:05:14 Rozmiar: 2.21M Format: .pdf Pobierz

zał 1 Informacja o stanie bezrobocia za 2016r..pdf

Data: 2017-04-19 13:12:54 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

zał 2 Informacja o działalności OPS za 2016.pdf

Data: 2017-04-19 13:13:37 Rozmiar: 721.7k Format: .pdf Pobierz

zał 3 Raport monitoringowy 2017.pdf

Data: 2017-04-19 13:13:56 Rozmiar: 876.42k Format: .pdf Pobierz

zał 4 – Tuchola Janty Zał.1 na sesję-1.pdf

Data: 2017-04-19 13:14:14 Rozmiar: 2.05M Format: .pdf Pobierz

zał 5 budżet.pdf

Data: 2017-04-19 13:14:48 Rozmiar: 902.54k Format: .pdf Pobierz

zał 6 Zał. Nr 1 droga gminna, Bladowo.pdf

Data: 2017-04-19 13:15:15 Rozmiar: 353.5k Format: .pdf Pobierz


(red.)

http://tokis.pl/newsroom/wyjazdowa-xxxiii-sesja-rady-powiatu-tucholskiego-odbedzie-w-sliwicach/
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook