15 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

36 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

SONY DSC

26 maja 2017r. –piątek w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.     

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola:

1)     Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury

2)     Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

3)     Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury

4)     Informacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Tucholi

5)     Program obchodów 58 Dni Borów Tucholskich

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXV sesji.

7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

8. Składanie wniosków i interpelacji.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2016r.:

1)     Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał.

2)     Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu

3)     Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

4)     Informacja o stanie mienia jednostki – osobny materiał

5)     Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Tuchola za 2016r.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tuchola za 2016r.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok.

11. Wolne wnioski.

12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

13. Sprawy bieżące.

14. Zakończenie.

 

Załączniki


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook