29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Absolutoryjna sesja sejmiku województwa

2 min read
W poniedziałek (22 czerwca) odbyła się dziewiąta w tej kadencji sesja sejmiku województwa. Radni przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i w sprawie absolutorium dla zarządu województwa.
 
Ponadto radni zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 za 2014 rok oraz z oceną zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2014 rok. Pod głosowanie trafiły także trzy projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizacje festiwali kulturalnych, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni zajęli się również sprawą określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016. W porządku obrad znalazło się również szesnaście projektów uchwał dotyczących wyznaczenia tak zwanych aglomeracji ściekowych na obszarze województwa oraz projekty uchwał w sprawie powołania rad społecznych podmiotów leczniczych oraz wyboru przedstawicieli województwa do tychże rad.

Ze szczegółowym porządkiem obrad można zapoznać się tutaj
 –
Prezentacja dotycząca wykonania budżetu tutaj  
______________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Fot.Fot. Mikołaj Kuras, Andrzej Goiński
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook