27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA w Lubiewie!

2 min read

Przez aż dwa dni w Lubiewie, trwała doprawdy niezwykła konferencja. W wyniku połączenia sił poznańskiej AKADEMII MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA , samorządowców, nauczycieli, wychowawców gospodyń wiejskich i działaczy sportowych z Gminy Lubiewo zrodziła się kapitalna inicjatywa, której owoce podziwialiśmy 3 i 4 dnia listopada w lubiewskim Domu Kultury.

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA to stowarzyszenie, które powstało jako pokłosie polskiej edycji ONZ-owskiego konkursu MISTRZ SPORTU – MISTRZ ŻYCIA. Ma na celu działanie na rzecz rozwoju sportu i propagowanie idei olimpijskiej.

Jej celem jest:

  • – promowanie społecznego wymiaru sportu,szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych poprzez sport
  • – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
  • – organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej
  • – działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie, organizację i promocję sportu osób niepełnosprawnych
  • – inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia
  • – inicjowanie i realizowanie projektów w zakresie organizacji spotkań,szkoleń,zawodów i imprez masowych
  • – współpraca z instytucjami,organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania
  • – prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
  • – organizacja zjazdów,sympozjów,konferencji i warsztatów
  • – wzajemna pomoc i współpraca członków stowarzyszenia

Pierwszy dzień konferencji obfitował w wiele wykładów, które prowadzili wykładowcy akademiccy AWF w Poznaniu, choć nie tylko. Gościem specjalnym konferencji był wioślarz,  złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – Michał Jeliński. W drugim dniu konferencji panował niepodzielnie ruch. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem dr Joanny Borowiec  oraz dr hab. Małgorzaty Bronikowskiej z  Zakładu  Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu

Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA w Lubiewie!

__________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook