28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Aktywny samorząd 2016

3 min read
Powiat Tucholski w roku 2016 kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym. Program składa się z dwóch modułów.

W 2016 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:
Obszar A:
Zadanie 1: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Obszar C:

Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Obszar D:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Harmonogram realizacji projektu:

07.03.2016 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I i II
15.04.2016 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego, Moduł II
31.05.2016 – Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15. 04.2016 r.
30.08.2016 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I
01.09.2016 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II
10.10.2016 – Termin  zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu II
31.01.2017 – Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

Szczegółowe zasady dostępne na stronie www.pcprtuchola.pl,  www.pfron.org.pl
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać telefonicznie bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7: Joanna Klewicz pokój 006, tel 525592011; Patrycja Szwaracka, pokój 010, tel 525592018
_____________________
(red.)
BiP Powiat Tuchola
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook