0 1 min 12 miesięcy

Kolejne zadanie zrealizowane przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Woziwoda.

Tym razem to 450-metrowy odcinek drogi Legbąd – Brody. Jej nawierzchnia została utwardzona kruszywem. Roboty zostały odebrane 8 grudnia br. Ich wykonawcą był Zakład Sprzętowo–Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 134 316,00 zł, z czego 50 000,00 zł to kwota dofinansowania ze środków Lasów Państwowych.


(red.)

tuchola.pl