0 2 min 10 miesięcy

16.02.2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi odbyła się odprawa roczna z udziałem Starosty Tucholskiego Michała Mroza. Podsumowano wyniki pracy funkcjonariuszy Policji w 2022 roku oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi podkom. Marcina Urbana. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Tucholi mł. insp. Wiesław Gapa  przedstawił sprawozdanie z działalności tucholskiej policji w 2022 roku. Omówione zostały osiągnięcia tucholskich mundurowych, przypomniano też doniosłe wydarzenie, jakim było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi. Komendant podziękował przedstawicielom instytucji i władz samorządowych za dotychczasową współpracę, a funkcjonariuszom za włożony wysiłek i zaangażowanie w codziennej służbie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak pogratulował tucholskim policjantom osiągniętych wyników oraz pochwalił współpracę tucholskiej jednostki z władzami samorządu terytorialnego i instytucjami działającymi na terenie powiatu. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podziękowali policjantom za bardzo dobrą współpracę oraz służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.


(RED.)

TUCHOLSKI.PL