0 1 min 9 miesięcy

W pierwszej części spotkania w rozmowie, poruszono kwestie finansowania inwestycji w tym drogowych, finansów starostwa, lokalnych domów dziecka i pieczy zastępczej. Druga część spotkania odbyła się bez udziału mediów. Spotkanie odbyło się w dość swobodnej formie, padło wiele szczerych słów i co ważne, dalekich od ewentualnych podziałów politycznych.


(red.)