0 1 min 8 miesięcy

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn” realizowane jest przez Powiat Tucholski w ramach 98% dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR. Wartość całkowita zadania wynosi: 4.079.583,94 zł.

Stan prac na 04-04-2023.


(red.)