0 1 min 8 miesięcy

Powiat remontuje drogi, aż miło…

Aktualnie trwa modernizacja 2521 mb drogi 1009C na odcinku Raciąż – Wysoka,  polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, utwardzeniu tłuczniem kamiennym poboczy, wykonaniu utwardzonych zjazdów oraz wykonaniem elementów BRD. Trwa również modernizacja 1984 mb drogi 1024C na odcinku Zalesie – Stary Sumin, która obejmować będzie m.in.: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie tłuczniem kamiennym poboczy, utwardzenie masą bitumiczną zjazdów.

Termin realizacji:  8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Realizacja do 23.10.2023 r.

Przenosimy się do Zalesia i obejrzyjmy stan prac na miniony piątek 14 kwietnia.


(red.)