0 3 min 7 miesięcy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi przypomina, że już  tylko KILKA DNI pozostało do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r.

Aby złożyć zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-38 nie trzeba wychodzić z domu, a przede wszystkim nie trzeba czekać trzech miesięcy  nadpłatę podatku podatnik uzyska szybciej tj. w terminie do 45 dni.

Jeżeli podatnik potrzebuje pomocy,  informację może uzyskać pod numerem  52 336 33 16.

Chcąc przyjść do urzędu skarbowego przypominamy o konieczności  umówienia wizyty przez internet – wybierając dogodny termin i godzinę na: https://www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/  lub telefonicznie 52 33 63 310.

Chcąc złożyć zeznanie przez Twój e-PIT wystarczy:

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybrać e-urząd skarbowy
 2. Uwierzytelnić się

Należy wpisać swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2022
 • kwotę zwrotu/wpłaty z zeznania za 2021 r.

lub użyć profilu zaufanego

 1. Sprawdzić swoje dane, a następnie:

zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

jeśli nie rozliczamy się indywidualnie, można zmienić sposób rozliczenia na:

 • — wspólne z małżonkiem
 • — jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1,5 % podatku
 • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
 • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z
 • tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez
 • urząd nie będzie brany pod uwagę
 • nie zrobić nic — wówczas 02 maja 2023 r.  rozliczenie zostanie uznane za złożone
 1. Zaakceptować i wysłać zeznanie
 2. Pobrać UPO

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usługi!


(red.)

Ma. nadesłane.