0 2 min 7 miesięcy

Członkinie kół gospodyń wiejskich, prowadzące swoją działalność w świetlicach, zapraszamy do udziału w konkursie „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. W puli nagród ponad 20 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja. Regulamin i formularz

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności kół w świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, zaspokajają kulturalne potrzeby mieszkańców wsi i przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

Zgłoszenia w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się koło.

Regulamin i niezbędne dokumenty

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. 60 lat KGW Bierzgłowo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP