0 1 min 7 miesięcy

23 lutego 2023 roku Starosta Tucholski Michał Mróz podpisał umowę z firmą REDON NAKŁO na modernizację ponad 4 km dróg powiatowych: odcinka drogi 1024C Okiersk-Zalesie i odcinka drogi 1009C Wysoka – Raciąż.

Realizacja zadania kosztować będzie łącznie 3.357.061,51 zł, z czego 95% sfinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a pozostałe 5%, czyli 167.853,08 pochodzi ze środków własnych Powiatu. Modernizacja obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie tłuczniem kamiennym poboczy, utwardzenie zjazdów i wykonanie elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prace potrwają maksymalnie 8 miesięcy, do 23 października 2023 roku.


(red.)