0 2 min 7 miesięcy

Mamy zaszczyt poinformować, że realizując postulat I Kongresu Regionalistów Kujawsko-Pomorskich i korzystając ze wsparcia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Fundacja Forum Rozwoju Regionalnego kontynuuje cykl spotkań poświęconych tożsamości regionalnej oraz integracji ruchu regionalistycznego na obszarze subregionu kulturowego Krainy i Borów Tucholskich.

Spotkanie w Tucholi, organizowane przy współpracy Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 24 maja br. (środa) o godzinie 12:00 w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (w budynku Książnicy Tucholskiej).

Zapraszamy zainteresowanych regionalistów, samorządowców, przedstawicieli środowiska naukowego oraz świata kultury. Spotkanie pozwoli na przedyskutowanie uwarunkowań oraz określenie kierunków rozwoju ruchu regionalistycznego w skali subregionalnej, jak i w perspektywie całego województwa. Będzie także okazją do wymiany doświadczeń oraz promocji dobrych praktyk.

Przyjęte w trakcie spotkania ustalenia będą stanowiły bazę dla określenia tematyki II Kongresu Regionalistów Kujawsko-Pomorskich, jak też będą miały znaczenie dla procesu kształtowania samorządowej wspólnoty regionalnej oraz strategii tożsamościowej i dziedzictwowej z punktu widzenia identyfikacji celów, interesów i wartości.


(red.)
Zarząd Fundacji
Forum Rozwoju Regionalnego

tucholski.pl