0 2 min 6 miesięcy
Mieszkańcy Cekcyna mają powody do zadowolenia, bo trwa remont ul. Leśnej. Oczywiście nie do końca będzie to wydarzenie bezbolesne, ponieważ utrudnienia w ruchu trwają i trwać będą.

Inwestor: Powiat Tucholski
  • Wykonawca: Zakład Drogowo-Mostowy z o.o. Świecie
Wartość zadania: 4.079.583,94 zł
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn.
Wartość zadania: 4.079.583,94 zł
Dofinansowanie 98% – 3.997.992,26 zł
Wkład własny 2% – 81.591,68 zł
\
Opis zadania: przebudowa drogi 1026C ul. Leśna w Cekcynie na odcinku ok. 1 km, wykonanie m.in. poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów, wykonanie poboczy, elementów BRD. Przebudowa drogi ułatwi mieszkańcom terenów, na których funkcjonowały PGR-y dojazd min. do pracy, szkoły, urzędu, szpitala, ośrodka zdrowia oraz instytucji kultury. Poprawi również ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Okres realizacji zadania: powyżej 13 miesięcy od podpisania umowy.
Realizacja do 16.03.2024 r.

(red.)