0 2 min 6 miesięcy

Dbając o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż w nadleśnictwach leżących na terenie powiatu tucholskiego  wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Przyczyną takiego stanu jest wykonywanie zabiegów agrolotniczych (opryski środkiem biologicznym) mających na celu ograniczenie liczebności szkodnika gąsienic brudnicy mniszka. Owad ten żeruje
w drzewostanie tworząc duże szkody.

Lasy objęte zakazem wstępu oznaczono tablicami z napisem ZAKAZ WSTĘPU przy drogach wjazdowych. Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem stanowić będzie wykroczenie w myśl art. 151 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje w następujących terminach:

Nadleśnictwo Woziwoda, od 27.05.2023 r. do 20.06.2023 r.
– Nadleśnictwo Tuchola, od 29.05.2023 r. do 30.06.2023 r.
– Nadleśnictwo Zamrzenica od 30.05.2023 r. do 20.06.2023 r.
– Nadleśnictwo Trzebciny od 27.05. 2023 r. do 20.06.2023 r.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość dla działań podejmowanych przez leśników w trosce
o nasze wspólne dobro, jakim jest las.


(red.)

Mat. nadesłane.