0 2 min 6 miesięcy

We wtorek (30.05) rozstrzygnięto III Gminny Konkurs Chemiczno-Fizyczny O Złoto Burmistrza. Zorganizowała go Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi. Gratulacje i pamiątkowe dyplomy wręczył burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Nagrody uczniowie mogli sobie wybrać sami.

Uczniowie rozwiązywali 14 zadań – po 7 z chemii i fizyki. Łatwo nie było. Wśród uczestników konkursu wyłoniono następujących laureatów:

  • I miejsce zajął Krzysztof Karnecki z SP nr 1,
  • II miejsce Adrian Wierzyński z SP nr 1,
  • III miejsce Radosław Wojcieszonek z SP nr 5,
  • IV miejsce Jan Słomiński z SP nr 2,
  • V miejsce Wojciech Ptak z SP nr 1

Wyróżnienia otrzymali:

  • Weronika Dudzik z SP nr 1
  • Tomasz Rekowski z SP nr 1.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Nagrody ufundowała gmina Tuchola oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi. Pomysłodawczynią konkursu jest p. Ewelina Grzegorczyk.


(red.)

tuchola.pl