0 1 min 6 miesięcy

Swoje obowiązki wykonuje nie tylko wzorowo, ale przede wszystkim wkładając w nie całe swoje serce – mowa o Barbarze Witkowskiej. Burmistrz Tadeusz Kowalski, chcąc docenić wysiłek nauczycielki, wręczył jej dziś (23.06) specjalną nagrodę.

„Pani Barbara do tej pory pracowała na stanowisku pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi. To osoba bardzo zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków, często wychodząca też poza ich ramy. Bardzo cenię taką postawę i cieszę się, że mamy tak wspaniałych nauczycieli w naszych szkołach” – podkreśla burmistrz.

Przyznanie nagrody zbiega się z przejściem na emeryturę, dlatego pani Barbarze nie tylko serdecznie gratulujemy, ale życzymy również wspaniałego czasu wolnego od obowiązków służbowych. Ogromu satysfakcji i radości w każdej życiowej sferze!


(red.)

tuchola.pl