0 2 min 5 miesięcy

Tucholscy policjanci podsumowali zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym półroczu 2023 roku. Za pośrednictwem tej platformy przekazano 319 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. Cieszy fakt, że mieszkańcy powiatu tucholskiego chętnie korzystają z tego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą służącą do wymiany informacji lokalnej społeczności z Policją. Za jej pomocą można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w danej okolicy, które Policja będzie weryfikować. W naniesionym zagrożeniu istnieje możliwość dodania opisu oraz zdjęć, które z pewnością pomogą w dokładnej weryfikacji zgłoszenia. Co ważne, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

Do 30 czerwca 2023 roku mieszkańcy powiatu tucholskiego, za pośrednictwem elektronicznej mapy, przekazali 319 sygnałów, które według nich są niebezpieczne. Po weryfikacji, policjanci potwierdzili i wyeliminowali 85 zgłoszeń. W tym samym czasie w roku ubiegłym naniesionych zagrożeń na mapę było 243. Cieszy fakt, że zainteresowanie Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu tucholskiego, wzrasta.

Najczęstszymi kategoriami zgłaszanymi przez obywateli (z wyłączeniem ruchu drogowego) na terenie powiatu tucholskiego były:

  • – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
  • – wałęsające się bezpańskie psy,
  • – grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Z kolei spośród przypadków dotyczących ruchu drogowego, najbardziej newralgicznymi zagrożeniami wskazanymi przez mieszkańców były:

  • – przekraczanie dozwolonej prędkości,
  • – nieprawidłowe parkowanie,
  • – niewłaściwa infrastruktura drogowa.