0 1 min 5 miesięcy

Michał Mróz, Starosta Tucholski, Zenon Poturalski, Wicestarosta oraz Waldemar Kierzkowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu, złożyli „nowemu” dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego gratulacje i życzenia na przyszłość.

Dotychczasowy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi, pan Tomasz Okrzyński, wygrał ponownie konkurs na dyrektora tej placówki. Nominację i gratulacje odebrał on od Zarządu Powiatu Tucholskiego. Przyjął on też życzenia wielu kolejnych sukcesów zawodowych w pracy na rzecz edukacji osób ze specjalnymi potrzebami.


(red.)

tucholski.pl