0 1 min 5 miesięcy

12 lipca 2023 r. o godzinie 09.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LI sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gostycyn prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  6. Zamknięcie sesji.

(red.)