0 2 min 4 miesiące

Blisko 300 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi w tym roku na budowę lub renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Umowy w tej sprawie wręczył we wtorek (1 sierpnia) beneficjentom wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

– Zasoby wodne w Polsce należą do najniższych w Europie. Naszym wsparciem wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rolnikom, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed suszą. Z roku na rok zainteresowanie programem jest coraz większe – podkreślił wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

W dzisiejszej uroczystości wręczenia umów w Urzędzie Gminy w Rogowie (powiat rypiński) uczestniczył także radny województwa Paweł Zgórzyński.

Wsparcie w wysokości od 7,6 do 37,5 tys. złotych otrzymało trzynaścioro beneficjentów z powiatów aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i włocławskiego. Lista umów.

Środki przeznaczone na dofinansowanie tych inwestycji pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu włączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie finansowe mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego oraz rolnicy z naszego regionu, a ich podziału dokonuje zarząd województwa.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP