0 2 min 4 miesiące

Dziewięć organizacji, które realizują projekty pomagające funkcjonować osobom z problemami psychicznymi i ich rodzinom otrzymało od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego wsparcie na łączną kwotę 80 tysięcy złotych.

– Zdrowie to nie tylko brak objawów i dolegliwości fizycznych, ale dobre samopoczucie psychiczne, emocjonalne i społeczne. Rolą samorządu województwa jest promocja i ochrona zdrowia w regionie, dlatego wspieramy organizacje pozarządowe, których celem działania jest dobre życie mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pieniądze trafiły m.in. do bydgoskiej fundacji Gaudeamus, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Bydgoszcz i stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.

Lista dofinansowanych projektów

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

 


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Andrzej Goiński UMWKP