0 1 min 3 miesiące

Starosta Tucholski oraz Dyrektor PUP zapraszają przedsiębiorców na prelekcje PIP, PFRON, US i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, a osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do udziału w projekcie „Informujemy-Wspieramy-Pomagamy”.

____________________
(red.)
tucholski.pl