0 2 min 2 miesiące

Społeczności uczelniane w całym kraju rozpoczynają nowy rok akademicki. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w poniedziałek (2 października) w inauguracji na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. We wtorek (3 października), z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, uroczystości inauguracyjne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

We wszystkim szukać prawdy – to […] dewiza uczelni, której nasz Wielki Astronom jest patronem. I tego też wszystkim państwu – zarówno nowym studentom, jak i szukającym jej od lat naukowcom, z okazji dzisiejszej inauguracji życzę. Aby na przekór trudnościom i niezależnie od obejmowanych dróg, dążenie ku prawdzie nigdy w tych murach nie ustawało – mówił w swoim wystąpieniu podczas inauguracji gospodarz województwa Piotr Całbecki.

Przemówienie marszałka Piotra Całbeckiego (mp3, dzięki uprzejmości Uniwersyteckiej Rozgłośni Radia Sfera)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim. Prowadzi obserwatorium astronomiczne w Piwnicach (powiat toruński) i polarną stację badawczą na Spitsbergenie (Norwegia). Od 2019 roku ma status uczelni badawczej.

Toruński uniwersytet korzysta z unijnego wsparcia. Przy wsparciu środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizuje projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnych pracowni dydaktycznych.

W ubiegłym miesiącu otwarto Kopernikański Ośrodek Integracji (KOI) UMK. Placówka będzie służyć rozwijaniu współpracy między polskimi i zagranicznymi studentami oraz otwarciu wspólnoty akademickiej na inne środowiska. Zobacz KOI – integracja, współpraca, otwarcie

4 października rok akademicki zainauguruje społeczność uczelniana Politechniki Bydgoskiej.


(red.)

Mat. nadesłane.

Inauguracja roku akademickiego UKW, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl