0 2 min 2 miesiące

10.10.2023r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice- Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach- ETAP I”. Wydarzenie miało miejsce na terenie ZDP w Tucholi. Wartość zadania: 1804826,93 zł. Montaż finansowy: Fundusz Leśny: 1216000,00 zł, powiat 588826,93 zł. Zadanie realizuje firma ze Świecia. Początek prac w najbliższy poniedziałek 16 bm.

Szczegóły w relacji filmowej.

Informujemy o tym, że skrzyżowanie dróg powiatowych 1017C i 1005C tj. ulicy Sychowskiego, Czerskiej, Świeckiej i Dworcowej w Śliwicach zostanie zamknięte dla ruchu.

Wyznaczony został objazd, który prowadzi odpowiednio drogą powiatową 1006C ul. Podgórna, drogą gminną 010250C ul. Konwaliowa, drogą powiatową 1005C ul. Czerska, drogą gminną 010231C ul. Plac Staroszkolny,  drogą powiatową 1017C  ul. Dworcowa, drogą gminną 010244C ul. Dworcowa, drogą gminną 010226C ul. Leśna, drogą wewnętrzną gminną ul. Przytorowa (odcinek gruntowy), drogą gminną 010206C ul. Sosnowa i drogą powiatową 1005C ul. Szklanych Domów.

Planowany termin zakończenia robót: do 20 grudnia 2023r.

***


(red.)